Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,005,875
Tuyển sinh

Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông & VLVH đợt tháng 01/2017 - 29/12/2016

   Xem chi tiết

Thông báo thay đổi lịch thi liên thông đợt tháng 12/2016 - 5/12/2016

   Xem chi tiết


Kế hoạch khai giảng

Thông báo học lại tháng 03/2016 - 9/3/2016

   Xem chi tiết

Kế hoạch học tập & thi kì 1 năm học 2015-2016 - 3/8/2015

   Xem chi tiết


Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp liên thông khóa 3 - 30/11/2015

   Xem chi tiết

Quy định làm tốt nghiệp cho hệ liên thông khóa 10 - 26/11/2015

   Xem chi tiết


Quy định, Quy chế

Chương trình đào tạo đại học hệ văn bằng 2 - 23/4/2015

   Xem chi tiết

Chương trình đào tạo hệ HCKT từ trung cấp lên đại học - 23/4/2015

   Xem chi tiết