Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 19,999,274

  Tuyển sinh

Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông & VLVH đợt tháng 01/2017 - 29/12/2016

   Xem chi tiết

Thông báo thay đổi lịch thi liên thông đợt tháng 12/2016 - 5/12/2016

   Xem chi tiết

Điểm chuẩn & kế hoạch nhập học đợt thi LT 09/2016 - 10/10/2016

   Xem chi tiết

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông đợt thi 09/2016 - 10/10/2016

   Xem chi tiết

Kế hoạch nhập học đợt thi tuyến sinh tháng 09/2016 tại ĐH Thương mại - 6/10/2016

   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thông báo hạn nhận đơn phúc tra đợt thi tuyển sinh ngày 23/09/2016 từ ngày 05/10-18/10/2016 tại văn phòng khoa Tại chức trường ĐH Thương mại - 5/10/2016

 Kết quả thi tuyển sinh đại học bằng 2 ngày 23/09/2016 - 5/10/2016

 Kết quả thi liên thông đợt thi ngày 23/09/2016 tại ĐH Thương mại - 5/10/2016

 Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt tháng 12/2016 tại trường ĐH Thương Mại - 20/9/2016

 Thông báo tiếp tục bán và nhận hồ sơ hệ bằng 2 và hệ vừa làm vừa học năm 2016 - 20/9/2016

 Danh sách thi liên thông lên đại học đợt tháng 09/2016 - 15/9/2016

 Danh sách thi tuyển sinh bằng 2 đợt tháng 09/2016 - 13/9/2016