Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,005,911

  Tuyển sinh / Liên thông từ Cao đẳng / Thông báo

Sơ đồ thi tuyển sinh liên thông đợt 09/2016 - 13/9/2016


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Lịch thi tuyển sinh liên thông ngày 17/09/2016 - 13/9/2016

 Thông báo thay đổi lịch thi liên thông đợt thi tháng 09/2016 - 23/8/2016

 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông đợt tháng 10/2016 - 5/7/2016

 Lịch thi tuyển sinh liên thông ngày 04/06/2016 - 1/6/2016

 Thông báo tuyển sinh liên thông đợt tháng 08/2016 tại trường ĐH Thương Mại - 23/5/2016

 Thông báo phối hợp tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Thương mại - Đà nẵng 08/2016 - 13/5/2016

 Thông báo thay đổi lịch thi liên thông đợt tháng 05/2016 - 13/4/2016

 Thông báo tuyển sinh liên thông đợt tháng 05/2016 tại trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng - 19/2/2016

 Thông báo phối hợp tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội - 5/1/2016

 Thông báo thay đổi lịch thi liên thông đợt tháng 12/2015 - 10/12/2015