Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,005,935

  Tuyển sinh / Vừa học vừa làm / Thông báo

Thông báo tiếp tục bán và nhận hồ sơ hệ bằng 2 và hệ vừa làm vừa học năm 2016 - 20/9/2016


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Danh sách thi tuyển sinh bằng 2 đợt tháng 09/2016 - 13/9/2016

 Thông báo tuyển sinh bằng 2 năm 2016 tại trường ĐH Thương Mại - 1/3/2016

 Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2016 tại trường ĐH Thương Mại - 1/3/2016

 Thông báo tuyển sinh hệ bằng 2 năm 2016 tại trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng - 19/2/2016

 Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2016 tại trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng - 19/2/2016

 Thông báo tuyển sinh bằng 2 tại trường Cao đẳng nghề KTMNVN - 6/1/2016

 Thông báo điểm chuẩn thi tuyển sinh đợt tháng 06/2015 tại trường ĐH Thương Mại - 28/8/2015

 Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt tháng 09/2015 tại trường ĐH Thương Mại - 4/8/2015

 Thông báo phối hợp tuyển sinh liên thông tại trường TC Nghiệp vụ công đoàn GTVT - 09/2015 - 4/8/2015

 Thông báo phối hợp tuyển sinh liên thông tại trường CĐ Thủy Sản - 09/2015 - 4/8/2015