Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 19,993,204

  Tuyển sinh / Liên thông từ Cao đẳng / Kết quả thi, điểm xét tuyển

Kết quả thi liên thông đợt thi ngày 23/09/2016 tại ĐH Thương mại - 5/10/2016


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thông báo điểm chuẩn đợt thi lên thông tháng 06/2016 tại trường ĐH Thương mại - 16/6/2016

 Kết quả thi liên thông đợt 06/2016 tại trường ĐH Thương mại - Ngành Tài chính ngân hàng - 16/6/2016

 Kết quả thi liên thông đợt 06/2016 tại trường ĐH Thương mại - Ngành Quản trị - 16/6/2016

 Kết quả thi liên thông đợt 06/2016 tại trường ĐH Thương mại - Ngành Kế toán - 16/6/2016

 Kết quả thi liên thông đợt thi 04/2016 tại ĐH Thương mại - 26/4/2016

 Thông báo điểm chuẩn thi tuyển sinh đợt thi ngày 16/01/2016 tại trường ĐH Thương Mại - 30/1/2016

 Kết quả thi liên thông đợt thi ngày 16/01/2016 tại ĐH Thương mại - 30/1/2016

 Kết quả thi bằng 2 đợt thi ngày 16/01/2016 - 30/1/2016

 Kết quả thi liên thông từ cao đẳng ngành kế toán đợt tháng 12/2015 tại Hà Nam - 18/12/2015

 Kết quả phúc tra thi tuyển sinh liên thông đợt tháng 10/2015 - 27/11/2015