Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,003,998

  Tuyển sinh / Liên thông từ Cao đẳng / Danh sách dự thi

Danh sách thi hệ văn bằng 2 ngày 16/01/2016 - 11/1/2016

   Xem chi tiết

Danh sách thi liên thông đợt 01/2016 - 11/1/2016

   Xem chi tiết

Danh sách thi liên thông ngành TCNH đợt 10/2015 - 15/9/2015

   Xem chi tiết

Sơ đồ thi tuyển sinh đợt 10/2015 - 15/9/2015

   Xem chi tiết

Danh sách thi liên thông ngành Quản trị đợt 10/2015 - 15/9/2015

   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Danh sách thi liên thông ngành Kế toán đợt 10/2015 - 15/9/2015