Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,003,999

  Tuyển sinh / Vừa học vừa làm / Kết quả thi, điểm xét tuyển

Kết quả thi hệ VLVH đợt tháng 10/2015 - 26/10/2015

   Xem chi tiết

Kết quả tuyển sinh văn bằng 2 đợt tháng 06/2015 - 28/8/2015

   Xem chi tiết

Thông báo về điểm chuẩn và kế hoạch nhập học đợt thi tuyển sinh VLVH tháng 10/2013 - 19/11/2013

   Xem chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh hệ đài hạn, liên thông từ cao đẳng, trung cấp năm 2013 - 18/11/2013

   Xem chi tiết