Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
 

Vừa làm vừa học

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Trung cấp

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

 

Liên thông từ Cao đẳng

 

    Thông báo

 

    Danh sách dự thi

 

    Lịch thi

 

    Kết quả thi, điểm xét tuyển

 

    Nhập học

Kế hoạch giảng dạy
Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,004,000

  Tuyển sinh / Liên thông từ trung cấp / Kết quả thi, điểm xét tuyển

Kết quả thi liên thông đợt thi 04/2016 tại Cao đẳng KTKT Công thương - 26/4/2016

   Xem chi tiết

Kết quả thi liên thông từ trung cấp ngành kế toán đợt tháng 10/2015 - 26/10/2015

   Xem chi tiết