Header file

Trang chủ | Khoa Tại chức | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
 

Kế hoach học tập của các lớp

 

Kế hoạch thi hết học phần

 

Kết quả học tập

  

Kế hoạch học tập

Tốt nghiệp
Quy chế quy định
Điểm tuyển sinh
 Visitors: 20,005,908

  Kế hoạch khai giảng / Kế hoạch học tập của các lớp

Thông báo học lại tháng 03/2016 - 9/3/2016


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Kế hoạch học tập & thi kì 1 năm học 2015-2016 - 3/8/2015

 Kế hoạch học lại đợt tháng 04 năm 2015 - 13/4/2015

 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 - 21/1/2015

 Kế hoạch giảng dạy kì II năm học 2012-2013 của các Bộ môn - 22/1/2013

 Kế hoạch học tập kì II năm học 2012-2013 của các lớp - 22/1/2013